Zalecane opryskiwanie w pszenicy jarej

Ochrona zbóż jarych przed chwastami nie należy do najtrudniejszych zabiegów. Stosowanie środków chwastobójczych ogranicza się do jednego, konkretnego terminu, dlatego nie ma problemów z wyborem pomiędzy jednym a drugim okresem. Opryski w zbożach jarych, w tym w pszenicy jarej, wykonywane są nalistnie. W przypadku pszenicy istnieje wiele możliwości usuwania chwastów.

Niektóre z herbicydów można stosować już od fazy dwóch liści, aż do etapu drugiego kolanka w przypadku zbóż. Środki chwastobójcze są w stanie zlikwidować nawet starsze chwasty. Proces ten jest długotrwały, dlatego można nie zauważać pierwszych efektów. Całkowite zniszczenie starszych niechcianych roślin może nastąpić nawet po miesiącu.

Po kilkudziesięciu godzinach od zabiegu chwasty te nie mają już zdolności konkurencji z roślinami uprawnymi. Najwięcej jest jednak preparatów chwastobójczych, które działają od fazy trzeciego liścia, czyli praktycznie od początku krzewienia. Odchwaszczanie pszenicy jarej należy rozpocząć już po wysianiu zbóż. Trzeba pamiętać o systematycznym monitorowaniu uprawy i ocenie stanu zachwaszczenia.

Wśród zbóż jarych mogą pojawić się takie chwasty jak chwastnica jednostronna, owies głuchy oraz miotła zbożowa. Kluczem do sukcesu jest właściwie dobrany termin na wykonanie oprysków z uwzględnieniem warunków pogodowych. Jesiennie odchwaszczanie wykonuje się najczęściej do 5 dni po siewie lub po wschodach czy od fazy drugiego, trzeciego lub czwartego liścia.