Stosownie środków chwastobójczych

Środki chwastobójcze, inaczej herbicydy, stosowane w połączeniu, przynoszą wymierne korzyści. Do zalet miesznek preparatów można zliczyć szybkie przeprowadzenie zabiegu odchwaszczania, zmniejszenie kosztów użytkowania maszyn oraz wielkości szkód w uprawach wyrządzonych przez koła maszyn, a także poprawę organizacji pracy.

Jeżeli zamierzamy równocześnie stosować różne środki chwastobójcze, musimy zdawać sobie sprawę z ewentulnych negatywnych efektów, takich jak trudności przy przeprowadzaniu zabiegu, a także mniejsza skuteczność niejednorodnej mieszaniny preparatów. Dlatego przygotowanie mieszanki dwóch lub więcej herbicydów wymaga podstawowej wiedzy, ale i zachowania wszystkich środków ostrożności. Trzeba wiedzieć, w jakich proporcjach dodać dany preparat, aby zwalczał chwasty, ale był bezpieczny dla roślin uprawnych i ludzi. Preparaty chwastobójcze mogą występować pod różnymi postaciami, takimi jak proszek, granulat lub koncentrat do tworzenia wodnej zawiesiny, suspoemulsja, koncentrat.

Działanie herbicydów także może być zróżnicowane. Wyróżniamy środki o działaniu dolebowym, dolistnym oraz synergicznym, które polega na połączeniu dwóch pierwszych. Najczęściej stosuje się mieszninę herbicydów przeznaczonych do stosowania na roślinach jednoliściennych z tymi na roślinach dwuliściennych. Na podstawie stopnia rozwoju chwastów w danej uprawie, możemy stwierdzić czy potrzebne jest sporządzanie mieszanki. Jeżeli musimy stoczyć walkę z roślinami konkurencyjnymi, które są już na zaawnsowanym etapie rozwoju, lepiej zastosować preparaty chwastobójcze oddzielnie.