Rośliny uprawne

Rośliny uprawne, zwane roślinami przemysłowymi, to takie, które uprawiane są jako surowce producyjne poszczególnych zakładów lub gałęzi przemysłu. Wśród roślin uprawnych można wymienić rośliny oleiste, włókniste, okopowe, lecznicze, olejkopodobne oraz niektóre specjalne. Do grupy oleistych należy słonecznik oraz rzepak, a do włóknistych bawełna, len i konopie siewne.

W roślinach okopowych można wskazać na ziemniaka, którego wykorzystuje się do produkcji wysokoprocentowych alkoholi oraz na buraka cukrowego, którego przerabia się na cukier. Do specjalnych roślin zaliczany jest tytoń, wiklina oraz chmiel. Rośliny włókiniste, inczej włóknodajne, są źródłem surowców dla przemysłu włókienniczego.

Dostarczają one naturalnych włókien, które wykorzystuje się do produkcji mat, tkanin, szczotek i innych produktów. Naturalne włókna pozyskiwane są z łodyg, liści, włosków na nosinach lub owocach. Najistotniejszymi roślinami włóknodajnymi są agawa sizalska, juta oraz bawełna.

Tłuszcze pozyskiwane z roślin oleistych mogą występować pod postacią płynną lub stałą. Wykorzystuje się je w domowych gospodarstwach do smażenia czy gotowania, ale również w przemyśle piekarniczym, cukierniczym i konserwowym. Oleje znajdują zastosowanie przy produkcji leków i impregnatów.

Z roślin oleistych wytwarzane sa oleje z przeznaczeniem nie tylko spożywczym, ale i do produkcji kosmetyków, produktów malarskich i lakierniczych oraz biopaliw. Do produkcji tłuszczy roślinnych wykorzystuje się olejowiec gwinejski, soję, rzepak, słonecznik, orzechy ziemne oraz oliwki.