przemysł

Rośliny uprawne

Rośliny uprawne, zwane roślinami przemysłowymi, to takie, które uprawiane są jako surowce producyjne poszczególnych zakładów