Opryskiwanie chwastów jesienią

Chwasty w zbożach to nieuniknione szkodniki, które należy zwalczać, by zapewnić zbożom odpowiedni wzrost. Ze zwalczaniem chwastów nie należy czekać aż do wiosny, ale rozpocząć walkę już jesienią. Herbicydy, czyli środki chwastobójcze, które przeznaczone są do stosowania w okresie jesiennym, mają szeroki zakres działania. Zabiegu odchwaszczania nie powinno odkładać się do wiosny, ale jak najwcześniej go przeprowadzić.

Chwasty lepiej jest opryskiwać jesienią, ponieważ właśnie wtedy są one w swoich początkowych stadiach rozwoju, a zatem są najbardziej podatne na działanie preparatów. Dobrze jest już wcześniej wyeliminować chwasty, które stanowią dla roślin uprawnych konkurencję w dostępie do wody, światła i składników pokarmowych. Jeżeli chwasty nie zostaną zwalczone jesienią, mogą wpłynąć negatywnie na zimnotrwałość zbóż. Rezygnacja z jesiennego odchwaszczania na rzecz wiosennych zabiegów może wystąpić tylko w określonych przypadkach.

Wiosenne opryskiwanie jest konieczną alternatywą, gdy warunki agrotechniczne nie pozwalają na odchwaszczanie jesienią, gleba jest nadmiernie zbrylona lub termin siewu został opóźniony. Jesienne środki chwastobójcze wykazują mocniejsze działanie niz te do stosowania wiosną. Hebricydy jesienne działają nie tylko nalistnie, ale także doglebowo, co wpływa na ich większą skuteczność w zwalczaniu chwastów. Opryskiwanie chwastów można przeprowadzić tuż po siewie albo w sposób nalistny na różnych etapach wzrostu danego zboża.

.