Nawóz na żyzną glebę

Aby gleba była jak najżyźniejsza, niezbędne jest wzbogacenie jej o odpowiednie minerały, co jest możliwe dzięki nawożeniu. Na podłożu można również ułożyć dodatkową warstwę gleby, która jest żyźniejsza od dotychczasowej. Żyzna warstwa musi być rozkładana równomiernie, aby ogród wyglądał jak najlepiej. Przy nawożeniu stosuje się nawozy organiczne lub mineralne. Wśród nawozów mineralnych można wyróżnić nawozy jedno- oraz wieloskładnikowe, które mogą być albo płynne, albo granulowane.

Nawozy z tej grupy stosowane są w okresie wiosennym oraz pod koniec czerwca. Preparaty mineralne klasyfikuje się także jako specjalistyczne, przeznaczone dla danych roślin oraz uniwersalne. Wyróżniamy również środki zwykłe i wolnodziałające, których używa się przy nawożeniu piaszczystego podłoża. Natomiast do nawozów organicznych zaliczamy kompost, obornik i nawozy zielone. Kompost stosowany jest w okresie wiosennym i jesiennym, a obornikiem nawozi się jesienią.

Kompost lub obornik musi być dokładnie wymieszany z glebą, co da efekt w postaci poprawy struktury gleby. Dodając do ziemi odpowiednie składniki, można użyźnić glebę. Do piaszczystego podłoża najlepiej dodawać kompost lub piaskową glinę, a do ciężkiej i gliniastej gleby – żwir lub piasek. Aby rozbić gliniastą strukturę podłoża, należy dodać do niego materię organiczną, do której zalicza się obornik, a także kompost. Rozbita struktura pozwala na przenikanie tlenu do korzeni i poprawia filtrację wody. W celu rozluźnienia i napowietrzenia ziemi, możemy przekopać glebę widłami na głębokość około 20 centymetrów.