Jak usunąć bodziszek drobny w uprawach?

Bodziszek drobny, wbrew swojej niepozornej nazwie, jest uciążliwym chwastem, który występuje najczęściej w uprawach zbóż, lnu i koniczyny. Bodziszek stanowi konkurencję dla roślin uprawnych w walce o składniki mineralne, wodę oraz słońce. Liście bodziszka pojwiają się wczesną wiosną i tworzą rozetę. Kolejne etapy rozwoju to liczne łodygi i rozgałęzienia. W maju roślina wypuszcza drobne kwiaty, które zbierają się w kwiatostan w kształcie baldachimu.

Szczególna uciążliwość bodziszka drobnego ukazuje się w sytuacji, gdy chwast ten występuje bardzo licznie w uprawach. Bodziszek cechuje się szybkim wzrostem, który możliwy jest dzięki wyczerpywaniu z gleby dużych ilości składników pokarmowych. Chwast ten utrudnia zbiory roślin uprawnych poprzez swoje długie i owłosione łodygi. W uprawach koniczyny i lucerny zanieczyszcza plantacje swoimi nasionami. Aby zapobiec rozwojowi bodziszka drobnego należy unikać przenawożenia upraw związkami azotu.

Trzeba także utrzymywać właściwe pH podłoża, ponieważ chwast ten chętnie porasta ziemię o odczynie zasadowym. Na mniejszych obszarach i w ogrodach można ściółkowć rośliny, co ma na celu niedopuszczenie do rozwoju chwastów. Zwalczanie chemiczne bodziszka drobnego jest niezbędne w przypadku dużego zachwaszczenia upraw. Bodziszek jest wrażliwy na większość środków chwastobójczych, dlatego nie będzie problemu ze znalezieniem odpowiedniego preparatu. Środki do ochrony roślin zwalczają także inne rodzaje chwastów.