Działanie środków przeciwchwastowych

Preparaty przeciwchwastowe to inaczej herbicydy. Należą one do grupy środków ochrony roślin, wśród których wyróżniamy również fungicydy oraz insektycydy. Fungicydy mają za zadanie zabezpieczać rośliny przed grzybami, a insektycydy przed owadami. Środki ochrony roślin powinny być stosowane w przemyślany sposób i przy uwzględnieniu zasad ostrożności. Tylko racjonalne opryskiwanie zapewnia roślinom właściwą ochronę. Herbicydy dzielą się na środki totalne oraz preparaty seleketywne. Typ totalny jest używany w celu zwalczania chwastów przed sianiem upraw, przy zmianie rodzaju upraw na polach oraz przeciwko odrostom chwastów na chodnikach. Preparaty totalne likwidują zarówno rośliny jedno- jak i dwuliścienne.

Najmocniej oddziałują na chwasty jednoroczne. Z kolei środki selektywne mają wybiórczy charakter zastosowania. Mogą działać tylko przeciw mchom lub zwalczać chwasty jednoliścienne czy dwuliścienne. Preparaty selektywne stosuje się przy odchwaszczaniu pól kwiatowych, trawników i upraw. Natomiast herbicydy doglebowe stosowane są tuż przed sadzeniem roślin lub przed siewem. Środki doglebowe są w stanie zlikwidować kiełkujące chwasty, co zapewnia rozwój zasianych roślin w odpowiednich warunkach. Herbicydy występują pod postacią proszku, granulatu, płynu oraz koncentratu. Odpowiedni typ preparatu i jego postać dobierana jest w zależności od stanu zachwaszczenia terenu i jego wielkości, a także rodzaju uprawy, na której ma zostać przeprowadzony zabieg odchwaszczania.